GDPR – ons privacybeleid

GDPR – privacybeleid WT Selected Wines

Ons Privacybeleid

Bij WT Selected Wines hechten we erg veel belang aan het respect voor uw privacy. Daarom behandelen we uw persoonsgegevens met de grootste zorg. Door de wijzigingen in de reglementering m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens die in voege treden op 25 mei 2018 is ons Privacybeleid bijgewerkt. We nodigen u uit om dit beleid even door te nemen zodat u op de hoogte bent van uw rechten en van de belangrijkste punten terzake.

e persoonsgegevens die u ons bezorgt, zullen voor een termijn van 36 maanden na het beëindigen van uw overeenkomst of na de laatste interactie met WT Selected Wines door u geïnitieerd worden bewaard, waarna de gegevens zullen worden gewist of geanonimiseerd (behoudens specifieke wettelijke verplichting).

Als u wenst bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met de doeleinden van het communiceren van informatie over de diensten die WT Selected Wines aanbiedt of uitvoert, kan u ons op elk moment een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek zenden, samen met een bewijs van uw identiteit, op het volgende adres: WT Selected Wines – Bergstraat 54 – 2220 Heist o/d Berg mail : werner@selectedwines.be

U heeft onder bepaalde voorwaarden eveneens het recht om inzage te vragen in uw persoonsgegevens, indien nodig de verbetering ervan te vragen, om het wissen van uw gegevens te vragen of om de verwerking van uw gegevens te beperken, om u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens in het kader van profilering of om de overdracht van uw gegevens te vragen door een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek met bewijs van uw identiteit, naar het bovengenoemde adres te verzenden.

U heeft ten slotte ook het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit in België als u geen antwoord ontvangt op één van de bovenstaande verzoeken (https://www.privacycommission.be/nl).

Share this Post!

About the Author : Werner

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.