LEVERINGSVOORWAARDEN

Aangezien wij de scherpste marktprijzen hanteren, bieden wij u aan :

Gratis levering
– Gratis afhaal bij Selected Wines te Heist o/d Berg

– Gratis levering vanaf 6 flessen naar keuze -> in de regio Heist o/d Berg + deelgemeenten (Heist o/d Berg, Hallaar, Itegem, Berlaar, Wiekevorst, Hulshout, Booischot, Heist-Goor, Schriek, Beerzel)

– Gratis levering vanaf 12 flessen naar keuze -> in de regio Westerlo + deelgemeenten (Morkhoven Noorderwijk, Olen, Oevel, Westerlo, Zammel, Tongerlo, Zoerle-Parwijs, Herselt, Westmeerbeek).

– Gratis levering vanaf 18 flessen naar keuze over gans Belgïe bij levering aan een Bpost afhaalpunt/postkantoor – gelieve deze op te geven bij jouw bestelling aub.

Betalende levering
Levering over gans België/Europa aan de tarieven en condities van de Belgische Post. http://www.bpost.be/site/nl/residential/applications/calculators/bpack.html

– Vaste leveringskosten (inclusief BTW) over gans België & Nederland op een afhaalpunt (postkantoor of shop) van Bpost:
– 1 tot en met 6 flessen : 9,50 EUR
– 7 tot en met 12 flessen : 11,50 EUR
– 13 tot en met 17 flessen : 15,00 EUR
– vanaf 18 flessen : gratis

– Vaste leveringskosten (inclusief BTW) over gans België & Nederland aan huis :
– 1 tot en met 6 flessen : 14,00 EUR
– 7 tot en met 12 flessen : 17,50 EUR
– 13 tot en met 18 flessen : 18,50 EUR

– Ramasser à l’entrepot de Heist o/d Berg : gratuite
– Frais de livraison fixes (tva inclus) partout la Belgique & les Pays-Bas à un point de collecte (quelle est votre choix?) (bureau de poste ou shop) de Bpost :
– de 1 jusqu’ à  6 bouteilles : 9,50 EUR
– de 7 jusqu’ à 12 bouteilles : 11,50 EUR
– de 13 jusqu’ à 17 bouteilles : 15,00 EUR
– de 18 bouteilles : gratuite

Frais de livraison fixes (tva inclus) partout la Belgique & les Pays-Bas livraison a maison :
– de 1 jusqu’ à 6 bouteilles : 14,00 EUR
– de 7 jusqu’ à 12 bouteilles : 17,50 EUR
– de 13 jusqu’ à 18 bouteilles : 18,50 EUR

Leveringen in het buitenland/deliveries outside Belgium please email : info@selectedwines.be
Voordelige tarieven Nederland, Luxemburg en Duitsland.

De goederen worden pas verstuurd zodra de betaling (inclusief de transportkosten) ons is toegekomen. Bij levering aan huis is betaling per draagbare bancontact mogelijk.

Bij verdere vragen kan u steeds mailen naar : info@selectedwines.be

Verzekerde verzending
Onze verzendingen zijn verzekerd aan de condities van Bpost.
https://www.bpost.be/site/nl/verzenden/pakjes-verzenden/optie-basisverzekering

Teruggave niet geconsumeerde flessen
Enkel bij teruggave ongeopende dozen wijn, in perfect verkoopbare conditie en vooraf afgesproken.

Gratis uitleendienst glazen
Bij beschadiging wordt de verkoopwaarde van het glas aangerekend.
Het schoonmaken van de glazen gebeurt door ons aan 0,50 EUR/glas incl. BTW voor een basis flute of een ‘Gala’ wit of rood restaurantwijnglas.
En bedraagt 1,00 EUR/glas incl. BTW voor luxe restaurantwijnglazen ‘Chique’ of restaurant Champagneflutes. Zo garanderen wij u en de volgende leners ook een perfect afgewassen glas.

Privacy – GDPR
Uw persoonlijke gegevens worden enkel door WT Selected Wines gebruikt in het kader van de bevestiging, facturatie en levering van uw bestelling. WT Selected Wines verbindt zich ertoe uw gegevens niet aan derden te communiceren.

Voorwaarden
Geen verkoop aan jongeren < 18 jaar. Bij een bestelling verklaart u hierbij ouder te zijn dan 18 jaar en verantwoordelijk te zijn over uw aankoopdaad.

Prijzen :
De prijzen in onze prijslijst en/of -offertes worden ten informatieve titel verstrekt. Indien de prijzen wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor om die aan te passen. Annulatie van bestelling In geval van annulatie (nutteloze verplaatsing voor levering) is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van de waarde van de bestelling. Leveringstermijn In geval van afhaling van de goederen bij WT Selected Wines of in het geval van levering aan huis, zal WT Selected Wines telefonisch of via e-mail contact met u opnemen om een leveringsdatum en uur af te spreken. De leveringstermijn is normaal binnen de 7 werkdagen. Indien de levering na maximaal 14 werkdagen nog niet is gebeurd, heeft de klant het recht zijn bestelling te annuleren. In geen geval heeft de klant het recht op schadevergoeding voor het overschrijden van deze leveringstermijn. In geval van uitputting (totaal, gedeeltelijk of tijdelijk) van de bestelde goederen zal WT Selected Wines u op de hoogte stellen van de exacte situatie van uw bestelling. Betaling Alle facturen van WT Selected Wines zijn contant betaalbaar bij afhaling of bij levering van de bestelling -> draagbare bancontact is beschikbaar!
Bij verzendingen of onlinebestellingen kan er na ontvangst van de factuur ook worden overgeschreven op rekening van WT Selected Wines.
De factuur wordt u in PDF formaat per e-mail bezorgt. De levering zal vertrekken nadat uw betaling werd ontvangen.

Goederen:
Wegens de mogelijke uitputting van de voorraad van sommige jaartallen of benaming kunnen de bestellingen slechts volgens de beschikbaarheid van de wijnen worden uitgevoerd, zonder verbintenis wat de prijs en de hoeveelheid betreft.
De goederen blijven eigendom van WT Selected Wines tot aan de volledige betaling van de facturen (of saldo met interesten) is voldaan.
Bij betwisting is uitsluitend de rechtbank van Mechelen bevoegd.

Klachten :
Elk bezwaar over de goederen en/of factuur moet om geldig te zijn binnen de 7 dagen volgend op de levering/afhaling per aangetekend schrijven gebeuren en dit alleszins voor het gebruik of voortverkoop van de goederen. Wij aanvaarden geen terugzending tenzij franco, na onze voorafgaande toestemming, en op eigen risico van de koper. Bij erkenning van terugname van goederen verplichten wij ons enkel beschadigde goederen te vervangen zonder dat de klant aanspraak kan maken op interest of schadevergoeding, noch de betaling kan uitstellen, noch de bestelling kan annuleren.

Overmacht :
Wanneer wij als gevolg van overmacht, staking, enz … de overeenkomst niet kunnen nakomen, behouden wij ons recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

Onbetaalde facturen :
Het bedrag der onbetaald gebleven facturen zal verhoogd worden met 15 %, met een minimum van 50 euro, + een nalatigheidsinterest van 20 % jaar. Voor alle geschillen zijn alleen de rechtbanken van Mechelen bevoegd.
Van deze verkoopvoorwaarden kan enkel schriftelijk en uitdrukkelijk – niet stilzwijgend – worden afgeweken.